[HCM] Bệnh viện Hùng Vương Tuyển Dụng

Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021 như sau:Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:– Thời gian: kể từ ngày 05/02/2021 đến khi đủ chỉ tiêu– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Lầu 10, dãy E, tòa nhà Bách Hợp, Bệnh viện Hùng Vương. Số 128 đường Hồng Bàng,*****Chi tiết cụ thể như sau:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *