HỆ THỐNG THÀNH VIÊN CỦA MẠNG LƯỚI

Mạng lưới Y học dự phòng Trẻ Việt Nam hiện tại gồm 6 chi hội và đơn vị phát triển với hơn 100 thành viên bao gồm:

  • Chi Hội Hà Nội
  • Chi Hội Huế
  • Chi Hội TP.HCM
  • Đơn vị phát triển tại Thái Nguyên
  • Đơn vị phát triển tại Nghệ An
  • Đơn vị phát triển tại Cần Thơ

Thành viên của Mạng lưới được chia thành các cấp như sau:

  • Thành viên cấp 3
  • Thành viên cấp 2
  • Thành viên cấp 1
  • Thực tập sinh

Việc đánh giá thành viên được quy định theo điều lệ của Mạng lưới nhằm khuyến khích thành viên phát triển và cống hiến, chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của thành viên cho mạng lưới dựa trên năng lực của chính thành viên đó.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *