Trong khuôn khổ hoạt động vì sức khỏe cộng đồng Young Preventive Medicine in Vietnam chính thức hợp tác với TAMU – Nông nghiệp xanh, một doanh nghiệp có định hướng về việc cung cấp thực phẩm sạch đi kèm với giáo dục và hoạt động xã hội.

Đây là cơ hội cho cả hai bên để xây dựng các chương trình mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là hai mảng Sức khỏe và Môi trường.

Thông Tin Tác Giả: Nguyễn Song Hiếu

Sáng lập Young Preventive Medicine Viet Nam.
Chủ nhiệm CLB Y Học Dự Phòng Trẻ – Đại học Y Dược Huế.
Phó chủ nhiệm Đội Truyền thông Trường Đại học Y Dược Huế.
Sinh viên năm 4 Trường Đại học Y Dược Huế.

Sáng lập Young Preventive Medicine Viet Nam. Chủ nhiệm CLB Y Học Dự Phòng Trẻ - Đại học Y Dược Huế. Phó chủ nhiệm Đội Truyền thông Trường Đại học Y Dược Huế. Sinh viên năm 4 Trường Đại học Y Dược Huế.

Trả lời